ജീവന് ഭീഷണി; പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്ന 4 നേതാക്കൾക്ക് എക്സ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ

പഞ്ചാബിലെ നാല് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർക്ക് എക്‌സ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയമാണ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്ന നാല് പേരുടെ സുരക്ഷയാണ് കേന്ദ്രം ...

- more -