സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടായത് വൻ തീപിടിത്തം; കടലിന് നടുവിലെ “തീ”ഗോളം കണ്ട് ലോകം ഞെട്ടി

യുകാറ്റൻ ഉപദ്വീപിന് സമീപത്തായി സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. സമുദ്രത്തിനടിയിലെ ഇന്ധന പൈപ്പിലുണ്ടായ വാതക ചോർച്ചയാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് മെക്സിക്കോ ഇന്ധന കമ്പനി പെമെക്സ് അറിയിച്ചു. തീനാളങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നതായാണ്...

- more -

The Latest