ലോകത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ എയർപോർട്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യമായി ഇടംനേടി ഇന്ത്യ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യമായി ഇടം നേടി ഇന്ത്യൻ വിമാനത്താവളം . എയർപോർട്ട്‌സ് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഡേറ്റയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തു വിട്ടത്. ഇത് പ്രകാരം ഡൽഹിവിമാനത്താവളമാണ് 9-ാം സ്ഥാനത്ത്. 2022 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഡൽഹി ...

- more -