ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​നം; കഴിക്കാം ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിന് ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍

അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി ആണ് പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും ശരിയായ ഭക്ഷണശീലവും പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനാകും. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ബദാം ആണ് ആദ്യമായി ...

- more -