അറ്റകുറ്റപ്പണി; കോട്ടയം വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ വൈകും

വൈക്കം റോഡിനും പിറവം റോഡിനുമിടയിലെ 19ാം നമ്പര്‍ ലെവല്‍ക്രോസിലെ ഗര്‍ഡര്‍ നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി 29, മാര്‍ച്ച് ഒന്ന് ദിവസങ്ങളില്‍ കോട്ടയം വഴിയുള്ള ചില ട്രെയിനുകള്‍ വൈകിയോടും. കോട്ടയം -എറണാകുളം റൂട്ടിലോടുന്ന നാല് ട്രെയിനുകളാണ് ര...

- more -