സ്ത്രീകള്‍ ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത്; വിദഗ്‌ധ ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടറെ ഉടൻ സമീപിക്കുക

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അവരുടേത് മാത്രമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. സ്ത്രീകളില്‍ കണ്ടേക്കാവുന്ന ചില ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്. ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നപക്ഷം വൈകാതെ തന്നെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടറെ ഉടൻ കാണേണ്ടതുമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേ...

- more -