വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി നിരവധി തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിക്കെതിരെ യുവതിയുടെ പരാതി ഇങ്ങനെ

പെരുമ്പാവൂർ എം.എൽ.എ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കെതിരെ യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യുവതി വെളിപ്പടുത്തി. ഒന്നിലധികം സ്ത്രീ...

- more -