‘വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളില്ല’; കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വിവാഹത്തിനെന്ന പോലെ യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്

വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സ് മാര്‍ച്ചുമായി ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കള്‍. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോലാപൂരിലാണ് സംഭവം. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം വ്യത്യസ്തമായത് കാരണമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ യു...

- more -