സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് വിൻടച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ

മാന്യ(കാസർകോട്): കോവിഡ്-19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക് ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ച ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദുരിതകാലത്തും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് സഹായ...

- more -
കാസർകോട്ടെ മാന്യയിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോടെ നിർമിക്കുന്ന പ്രീമിയം പ്രീ സ്കൂളിന് വിൻടച്ച് ടൗൺ ഷിപ്പിൽ തറക്കല്ലിട്ടു

മാന്യ(കാസർകോട്): അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോടെ കാസർകോട്ടെ മാന്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന വിൻടച്ച് പ്രീമിയം പ്രീ സ്കൂളിന് തറക്കല്ലിട്ടു. കുമ്പോൽ സയ്യിദ് ഉമർ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളാണ് കുറ്റി അടിക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. വിൻടച്ച് ടൗൺ ഷിപ്പിൽ നിർമിക്കുന്ന ഈ വിദ്...

- more -