ഭാര്യയെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു, ശേഷം വീഡിയോ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, എഞ്ചിനീയർ അറസ്റ്റിൽ

ബെംഗളൂരു: സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർബന്ധിച്ച ഭർത്താവിനെതിരെ പരാതിയുമായി യുവതി. ലൈംഗിക രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഭര്‍ത്താവ് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നുവെ...

- more -