പത്തില്‍ ഒമ്പത്‌ സ്ത്രീകള്‍ക്കും ലൈംഗിക ബന്ധം നിരസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു; നോ പറയുന്ന സ്ത്രീകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേരളം ആറാമത്, സർവ്വേ ഇങ്ങനെ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പത്ത് സ്ത്രീകളില്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ക്കും ഭര്‍ത്താവിനോടോ ലൈഫ് പാർട്ണമാരോടോ ലെെം​ഗിക ബന്ധം നിരസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കുടംബാരോ​ഗ്യ സര്‍വേ. ലെെം​ഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുവാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെങ്കില്‍ പറ്റില്ല,...

- more -