കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തുന്നത് മാതൃകാപരമായ കാര്യം; 2500 ലധികം വരുന്ന ഓട്ടോകളിൽ സുരക്ഷാ കാബിൻ

കാസർകോട്: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിനായി ജില്ലയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് പാസഞ്ചർ കാബിൻ സെപ്പറേഷനായി ട്രാൻസ് പാരന്റ് ഷീറ്റുകൾകൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാലക്കുന്നിലെ ഓട്ടോ താഴിലാളികൾക്ക് ഷീറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. KVS ഹൈപ്പർ മ...

- more -