ബ്രിട്ടനിൽ ചരിത്രമുഹൂർത്തം, ചാൾസ് മൂന്നാമൻ കിരീടമണിഞ്ഞു; ബക്കിങാം കൊട്ടാരവും വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റര്‍ ആബെയും ജനങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വർണാഭമായ കൗതുകം

ലണ്ടൻ: നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രകൗതുകവും ആഘോഷമേളവും പകർന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവ് കിരീടമണിഞ്ഞു. കാമില രാജ്ഞിയെയും കിരീടം അണിയിച്ചു. ചരിത്രപരമായ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും ചടങ്ങുകള്‍ക്കുമാണ് ബക്കിങാം കൊട്ടാരവും വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റര്‍ ആബെയും സാക്ഷ്...

- more -