സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിൽ അഡിക്റ്റാണോ; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മനസിലാക്കാം, വേസ്റ്റ് റീഡിങ് ഒഴിവാക്കാം, കൂടുതൽ അറിയാം

ഭാ​ഗമാണ് ഇക്കാലത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിന് അടിമകളാകുന്നത് നിരവധി ശാരീരിക, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും.ഒരുവ്യക്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അഡിക്‌ടഡ് ആണോ എന്നത് എങ്ങനെയറിയാം. അതിന് ചില സൂചനകളുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ...

- more -