കാര്‍ഷിക മേഖലയിലേക്ക് യുവാക്കള്‍ കൂടുതലായി കടന്നു വരുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷ: മന്ത്രി വി. എസ് സുനില്‍ കുമാര്‍

കാസർകോട്: ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാര്‍ഷിക മേഖയിലേക്ക് കൂടുതലും കടന്നു വരുന്നത് യുവാക്കളാണെന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിലും കാര്‍ഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിച്ചുവെന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണെന...

- more -
കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; കൊച്ചിയില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം; അനാവശ്യമായി ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മന്ത്രി വി. എസ് സുനില്‍ കുമാര്‍

കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന സാഹര്യത്തില്‍ എറണാകുളം ചെല്ലാനത്ത് കര്‍ശന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ചെല്ലാനം ക്വര്‍ട്ടീന ആശുപത്രി അടച്ചു. അനാവശ്യമായി ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മന്ത്രി വി .എസ് സുനില്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്...

- more -