രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കും: വോട്ടര്‍പട്ടിക നിരീക്ഷന്‍

കാസർകോട്: രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികള്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കരട് വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ വന്നിട്ടുള്ള പിശകുകകള്‍ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വോട്ടര്‍പട്ടിക നീരിക്ഷകന്‍ ബിജു പ്രഭാക...

- more -