ദേശീയപാതാ വികസനം; പൊയിനാച്ചി ജംഗ്ഷനില്‍ വി. ഒ. പി നിർമ്മിക്കാൻ ശുപാര്‍ശ; സമരം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്താനും തീരുമാനം

കാസർകോട്: പൊയിനാച്ചിയിൽ സർവീസ് റോഡുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നമേൽപാത (വി. ഒ. പി ) നിർമിക്കുന്നതിന് അടിയന്തരമായി പുതിയ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കാസർകോട് കളക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. സമരസമിതി യുടെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന ...

- more -