വിഴിഞ്ഞം റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധ സമരം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു, വിമാന താവളത്തിൽ വന്ന യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരശോഷണം ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്നു. വള്ളങ്ങളുമായി സ്ത്രീക...

- more -