വിഴിഞ്ഞം സമരം; വെെദികന് വിദേശ ബന്ധം; സമരത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇടപെടലുള്ളതായി ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം സമരത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസിൻ...

- more -

The Latest