മനുഷ്യശരീരത്തിന് താങ്ങാനാകില്ല; വമ്പന്‍ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ച്‌ കൊല്ലാന്‍ ശേഷി, 400,000 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള വൈറസിനെ റഷ്യ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു, തീകൊണ്ടുള്ള കളിയാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

മോസ്കോ: റഷ്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയ 400,000 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള വൈറസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. സൈബീരിയന്‍ നഗരമായ നോവോസി ബിര്‍സ്കിലെ ബയോവെപ്പണ്‍ ലാബാണ് ഇതിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഈ വൈറസ് മൂലമാണ് മാമോത്തുകളുടെയും പുരാതന കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെയും നിലനില്‍...

- more -