എറണാകുളത്ത് നോറോ വൈറസ് ബാധ; എന്താണ് നോറോ വൈറസ്? ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇതാണ്

ഉദരസംബന്ധമായ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം വൈറസുകളാണ് നോറോ. ആമാശയത്തിൻ്റെയും കുടലിൻ്റെയും ആവരണത്തിൻ്റെ വീക്കത്തിനും കടുത്ത ഛര്‍ദി, വയറിളക്കം, ഉയര്‍ന്ന പനി, ശരീര വേദന എന്നിവയ്ക്കും ഈ വൈറസ് കാരണമാകുന്നു. 'വൊമിറ്റിങ് ബഗ്' എന്ന പേരിലും ഈ വൈറസ് അറ...

- more -

The Latest