വിനായക ചതുര്‍ത്ഥി; സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ബാലഗംഗാധര്‍ തിലക് ഗണോത്സവത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഇങ്ങനെ

പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥി അഥവാ വിനായക ചതുര്‍ത്ഥി. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. വിവേകം, സമൃദ്ധി, എന്നിവയുടെ ദേവനായാണ് ഗണപതിയെ കണക്കാക്ക...

- more -