വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നേരിട്ടറിഞ്ഞ് കളക്ടര്‍ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത്

കാസർകോട്: വില്ലേജ് ഓഫീസുകളില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രണ്‍വീര്‍ചന്ദ് നടത്തുന്ന സന്ദര്‍ശനം തുടരുന്നു. വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദര്‍ശനം. രണ്ടാം ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ഉദുമ, ബാര വില്ലേജ് ഓഫീസുകള...

- more -