‘വളച്ചുവെച്ച് ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കൽ’; കയ്യേറിയ സർക്കാർ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ മറിച്ച് വില്പന, റീസർവ്വേ, സബ് രജിസ്ട്രാർ, വില്ലേജ്- താലൂക്ക് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം

വാർത്തകൾക്ക് വാട്‍സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്: https://chat.whatsapp.com/G0DqczUisfs4oeFdWdiLSX പീതാംബരൻ കുറ്റിക്കോൽ മഞ്ചേശ്വരം / കാസർകോട്: സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയ ശേഷം മറിച്ച് വില്പന നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേ...

- more -