ഉദ്യഗസ്ഥർ ജാഗ്രതെ; കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ ബിനാമികളും, കുടുക്കാൻ വിജിലൻസ് നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചു, പ്രവർത്തന മികവിന് കാസർകോട് ബ്യുറോയ്ക്ക് ബാഡ്‌ജ് ഓഫ് ഓണർ

പീതാംബരൻ കുറ്റിക്കോൽ കാസര്‍കോട് / കോഴിക്കോട്: കൈക്കൂലിക്കാരായ സർക്കാർ ഉദ്യഗസ്ഥരെ കുടുക്കാൻ വിജിലൻസ് നടപടികൾ കടുപ്പിച്ചു. ഒരുവര്‍ഷത്തിനിടെ കാസർകോട് അറസ്റ്റിലായത് കൈക്കൂലിക്കാരായ അഞ്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍പ്പെട്ട സര്...

- more -

The Latest