തൻബീഹുൽ ഇസ്ലാം സെൻട്രൽ സ്‌കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സും റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു

വിദ്യാനഗർ (കാസർകോട്): ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായ ജൂൺ 26ന് തൻബീഹുൽ ഇസ്ലാം സെൻട്രൽ സ്‌കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സും റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു. പുതു തലമുറ ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ മാനേജ്‌മന്റ് ...

- more -