സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം; സെർച്ച്‌ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ

സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സെർച്ച്‌ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ. സർവകലാ ശാലകളിൽ വി.സി നിയമനത്തിന് ഗവർണറോട് നിർദേശിക്കണമെന്ന ഹർജി വ്യാഴാഴ്‌ച കോടതി പരിഗണിക്കാൻ ഇരിക്കേയാണ് സർക്കാർ നീക്കം. സെർച്ച് കമ്മിറ്...

- more -