പ്ലസ്‌ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പരീക്ഷാഫലം; വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വെബ്‌ സൈറ്റുകളില്‍ ഫലം അറിയാം

ഹയർ സെക്കണ്ടറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപനം മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. നാല് ലക്ഷത്തി 41,220 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത്. 82.5% ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വിജയ ശതമാനം. റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ 27,798 ഉം പ്രൈവറ്റ് വിഭാഗത...

- more -