ചാലിങ്കാല്‍- വെള്ളിക്കോത്ത് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കാസര്‍കോട്: ജില്ലയുടെ വികസന പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന ചാലിങ്കാല്‍- വെള്ളിക്കോത്ത് റോഡ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഉദ്ഘാടനത്തിന് സാക്ഷിയാകാന്‍ ആയിരങ്ങള്‍ എത്തിയിരുന്നു. ച...

- more -