ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം തീറ്റിക്കുമ്പോൾ; കറിപൗഡറുകളിലെ കീടനാശിനി, നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് കര്‍ഷകരെയെന്ന് നിര്‍മാതാക്കള്‍, 27-തരം കീടനാശിനികള്‍ വിലക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നടപടി എടുക്കാതെ അധികൃതർ

പീതാംബരൻ കുറ്റിക്കോൽ കാസർകോട് / തിരുവനന്തപുരം: കറിപൗഡറുകളില്‍ കീടനാശിനിയുടെ അംശം ഹാനികരമായ വിധത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനുകാരണം കര്‍ഷകരുടെ വിവേചന രഹിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗമാണെന്ന് നിര്‍മാതാക്കള്‍. കാര്‍ഷിക രംഗത്തെ കീടനാശിനി പ്ര...

- more -