‘ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് ‘ കളക്ട്രേറ്റ് പരിസരത്ത് വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു

കാസർകോട്: എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കാര്‍ഷിക സംസ്‌കാരം ഉണര്‍ത്തുന്ന ' ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാസര്‍കോട് കളക്ട്രേറ്റ് പരിസരത്ത് വൃക്ഷത്തെ നട്ടു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി. ബേബി ബാലകൃഷ്ണന്‍, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഭണ്ഡാരി സ്...

- more -
ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേയ്ക്ക് പദ്ധതിയുമായി കൃഷി വകുപ്പ്; കാര്‍ഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്കൊരു പടി കൂടി

കാസർകോട്: കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് അടുക്കാന്‍ ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് കൃഷിവകുപ്പ്. കാര്‍ഷിക വിഭവങ്ങളില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനും ലഭ്യമായ കൃഷിയിടങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ അരി, പച്ചക്കറി, പഴങ്ങള്‍, പാല്, മുട...

- more -