ഗവർണർ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്നും ദൈവമൊന്നും അല്ലല്ലോയെന്നും വി.ഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. ഗവർണർ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗവർണർക്ക് അപ്രീതി ഉള്ളപ്പോൾ മന്ത്രിയെ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ലെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പ്ര...

- more -