വയൽക്കോല മഹോത്സവം മാറ്റിവച്ചു; തീരുമാനം സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന്

കുറ്റിക്കോൽ/ കാസർകോട്: വർഷംതോറും നടത്തിവരുന്ന ഞെരുവിലെ വയൽക്കോല മഹോത്സവം മാറ്റിവച്ചു. കോറോണ രോഗബാധ തടയുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വർഷത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യം കെട്ടിയാടൽ മാറ്റിവച്ചത്. ബുധ...

- more -