അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022; ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സിനുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ജൂൺ 24 മുതൽ ആരംഭിക്കും, വിശദാംശങ്ങളും ഇതാ

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സ് അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സ്‌കീമിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 2022 ജൂലൈ 24 മുതൽ ആരംഭിക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും IAF-ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ careerindianairforce.cdac.in ജൂലൈ 5 വരെ അപേക്ഷി...

- more -