കര്‍ക്കശ നിലപാടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയൻ; പിന്‍വാതില്‍ നിയമനത്തിന് റെഡ് സിഗ്നല്‍, വീണ്ടും വിറപ്പിച്ച്‌ രാജു നാരായണ സ്വാമി

തിരുവനന്തപുരം: കര്‍ക്കശ നിലപാടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സീനിയര്‍ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ രാജു നാരായണ സ്വാമി വീണ്ടും കടുപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തവണ പാര്‍ലമെൻ്റെറി കാര്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പിന്‍വാതില്‍ നിയമനത്തിനാണ് സ്വാമി 'റെഡ് സിഗ്നല്‍' ഉയര്‍ത്തിയിരിക്ക...

- more -