അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറികളിൽ വിജിലൻസ് മിന്നൽ പരിശോധന; ടിപ്പർ ലോറി പിടിച്ചെടുത്തു

കാസർകോട്: അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെങ്കൽ ക്വാറികളിൽ വിജിലൻസ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. കരിന്തളം വില്ലേജിൽ ഉമിച്ചി എന്ന പ്രദേശത്താണ് യാതൊരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്താണ് ചെങ്കൽ ഖനന ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർക്കാറിന്...

- more -