ഭര്‍ത്താവിൻ്റെ പുനര്‍ജ്ജന്മം എന്ന് വിശ്വാസം; പശുവിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു സ്ത്രീ

ഭര്‍ത്താവിൻ്റെ പുനര്‍ജ്ജന്മം എന്ന വിശ്വാസത്തില്‍ പശുവിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് സ്ത്രീ. തന്നെ ചുംബിക്കുകയും വീടിനു മുകളിലത്തെ നിലയില്‍ പിന്തുടരുകയും മരിച്ചുപോയ പങ്കാളിയുടെ അതേ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാല്‍ അവര്‍ പശുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയായിരുന...

- more -