അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ വിമാനത്തില്‍ പിറന്ന കുഞ്ഞിന് പേര് ‘റീച്ച്’; ഇവള്‍ ഇനി അറിയപ്പെടുക വിമാനത്തിന്‍റെ കോഡ് നാമത്തില്‍

അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തിയ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക വിമാനത്തില്‍ അഫ്ഗാന്‍ യുവതിക്ക് സുഖപ്രസവം. വിമാനത്തിന്‍റെ പേര് തന്നെ കുഞ്ഞിന് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ സൈനിക വിമാനത്തിന്‍റെ പേരായ റീച്ച് എന്നാകും ഈ കുഞ്ഞ് ഇനി അറിയപ്പെടുക. ...

- more -