മഞ്ചേശ്വരം ദേശിയ പാതയോരത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയ സംഘത്തെ ആർ.ഡി.ഒ കയ്യോടെ പിടികൂടി; പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകി; വഴിയോരത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയവർ ഇനി കോടതി കയറും

മഞ്ചേശ്വരം (കാസർകോട്): കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഴനീളെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ചിലർ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നാടിന് ദോഷം ചെയ്യുകയാണ്. ചില ആളുകൾ നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്...

- more -