തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് പിഴയില്ലാതെ ഫീസ് അടക്കാനുള്ള കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് 19- മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 2021 - 2022 വർഷത്തെ ല...

- more -
സംസ്​ഥാനത്ത്​ പുതുതായി ഏഴുപേര്‍ക്ക്​ കൂടി കോവിഡ്-19 സ്​ഥിരീകരിച്ചു; കാസർകോട് ഇന്ന് രണ്ടുപേർക്ക് കൊറോണ; ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആക്ഷന് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്​ഥാനത്ത്​ പുതുതായി ഏഴുപേര്‍ക്ക്​ കൂടി കോവിഡ്-19 രോഗം സ്​ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തും കാസര്‍കോടും രണ്ടുപേര്‍ക്കും കൊല്ലം, തൃശൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കുമാണ്​ ​രോഗം സ്​ഥിരീകരിച്ചത്​. ഇതോടെ സംസ്​ഥാനത്ത്​ ...

- more -