രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ; സംഘടനയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നടന്നത്‌

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ 221986 വോട്ടുകളും അബിൻ വർക്കി 168588 വോട്ടുകളും നേടി. അരിത ബാബുവിന് 31930 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പുറ...

- more -

The Latest