ഗാന്ധി ചിത്രം തകര്‍ത്തതിൽ മൊഴിയും, ചിത്രങ്ങളും നിയമസഭയില്‍; കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ വെട്ടിലാക്കിയ പൊലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ തലകുനിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് മുറിയിലെ ഗാന്ധി ചിത്രം തകര്‍ത്തത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ വെട്ടിലാക്കി പൊലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നിയമസഭയില്‍. എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നീക്കിയ ശേഷവും ഗാന്ധി ചിത്രം ചുമരില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്...

- more -

The Latest