സി.എ.എക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ആത്മാർത്ഥമായി അണിനിരന്നിട്ടില്ല; പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ വിദേശത്ത്: മുഖ്യമന്ത്രി

പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സി.എ.എക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ആത്മാർത്ഥമായി അണിനിരന്നിട്ടില്ല. പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്ത്. കോൺഗ്രസ് കുറ്റകരമായ മൗനം പാലിച്ചു. സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്...

- more -

The Latest