രാജ്യത്തുടനീളം നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം കൂടുന്നു; തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലണമെന്ന ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ട്, കൂടുതൽ അറിയാം

മനുഷ്യര്‍ക്കും വളര്‍ത്തു മൃ​ഗങ്ങള്‍ക്കുമൊക്കെ നായ്ക്കളുടെ കടിയേല്‍ക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ അടുത്ത കാലത്ത് ധാരാളമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നായ്ക്കള്‍ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭീതിജനകമായ പല ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുമുണ്ട്. ഇതോടെ ഈ വി...

- more -

The Latest