സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പേരില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ യുവ പ്രതിഭാ പുരസ്‌കാരം മുഹമ്മദ് ഹിസാമുദ്ദീനും പി. വി ഷാജി കുമാറിനും

കാസര്‍കോട്: സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ മാതൃകാപരമായി പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന യുവജനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പേരില്‍ വിവിധ വിഭാഗത്തിലായി ഏര്‍പ്പെടുത്ത...

- more -

The Latest