മുളിയാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പുസ്തക ദിനം ആഘോഷിച്ചു

കാസർകോട്: വായനശാലയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്ത് മുളിയാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുസ്തക ദിനം ആഘോഷിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി. വി മിനി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആഴ്ചയില്‍ ഒരു പുസ്തകം എന്ന രീതിയില്‍ വായിച്ചു, വായന ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉദ്...

- more -
വനം ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതം; വനസംരക്ഷണo സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമ : പി. വി മിനി

ബോവിക്കാനം/ കാസർകോട്: വന സംരക്ഷണം സമൂഹത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടേയും കടമയാണെന്ന് മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി. വി മിനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അരിയിൽ വനസംരക്ഷണ സമിതി, ഹരിതകർമ്മസേന, മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള വനം വന്യജീവി വക...

- more -