ആവശ്യകാലത്ത് മുസ്‌ലിംങ്ങൾ ചങ്കിലെ ജീവൻ, കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് പരാജയം രുചിച്ചപ്പോൾ മഹാ മോശക്കാരും, ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായ എന്ന പ്രയോഗം നന്നായി ചേരുന്നത് വിഷം തുപ്പുന്ന പി.സി ജോര്‍ജിന്; ഭരണകൂടം കണ്ണടക്കുമ്പോഴും അറിയണം ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ്

ചാനൽ ആർ.ബിസ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് കോട്ടയം: മുസ്ലിംങ്ങൾക്കെതിരേ വിഷം തുപ്പി വീണ്ടും രംഗത്തുവന്ന പി.സി ജോര്‍ജ് മതേതര കേരളത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. മുസ്‌ലിംങ്ങൾ ചങ്കിലെ ജീവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പി.സി ജോർജിന് ഇന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ തള്ളിപറയാൻ കഴിയു...

- more -