ചേറാണ് ചോറ് ; പുല്ലൂര്‍ പെരിയ പഞ്ചായത്തില്‍ മഴപ്പൊലിമ സംഘടിപ്പിച്ചു

കാസർകോട്: പുല്ലൂര്‍ പെരിയ പഞ്ചായത്തില്‍ അഞ്ചാം വാര്‍ഡ് എ. ഡി. എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മഴപ്പൊലിമ' സംഘടിപ്പിച്ചു. ചേറാണ് ചോറ് എന്ന സന്ദേശവുമായി കല്ല്യോട്ട് കേലടുക്കം പാടത്തില്‍ നടന്ന കാര്‍ഷിക നടീല്‍ ഉത്സവം പുല്ലൂര്‍ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ...

- more -

The Latest