ചട്ട വിരുദ്ധം; പോലീസുകാർ നന്മമരം ചമഞ്ഞുള്ള പബ്ലിസിറ്റി നടത്തേണ്ട: ഡി.ജി.പി

തിരുവനന്തപുരം: പോലീസുകാര്‍ നന്മമരം ചമഞ്ഞ് പബ്ലിസിറ്റി നടത്തേണ്ടെന്ന് ഡി.ജി.പിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പോലീസ് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പോടെ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പരസ്യം നല്‍കിയാല്...

- more -

The Latest