പൊതുയിടം എന്റേതു കൂടിയാണ് ; ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൽ രാത്രി നടത്തവുമായി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്

കാസർകോട്: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും ലിംഗ വിവേചനവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് ദി വേൾഡ് ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ പൊതുയിടം എന്റെതു കൂടിയാണ് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി രാത്രി നടത്...

- more -

The Latest